เครือข่ายกีฬาภาคเหนือดันเพิ่มกิจกรรมทางกาย

| |
อ่าน : 1,217

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เครือข่ายกีฬาภาคเหนือดันเพิ่มกิจกรรมทางกาย thaihealth

จัดอบรมโครงการพัฒนาหนังสือพิมพ์มติชนรายวันระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคเหนือ) 

สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชมรมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุเครือข่ายสุขภาพ สสส.ภาคเหนือ 6 องค์กร จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคเหนือ) ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา (สสส.) ซึ่งจัดขึ้นไปแล้วระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งมี 6 จังหวัด ประกอบด้วย อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 80 คน โดยวันที่ 19 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุไทย บรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนากีฬาชาติที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมี นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพในบริบทขององค์กรกีฬาระหว่างประเทศ ร่วมด้วย ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.มาบรรยายเรื่อง กิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตกลุ่มคน 3 วัย และวันที่ 20 มกราคม 2562 เป็นการบรรยายเรื่องขบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางสนับสนุนกิจกรรมทางกายสำหรับผู้นำเครือข่าย โดย ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่องหลักการบริหารการจัดการชุมชนจากนายวิวัฒน์

เครือข่ายกีฬาภาคเหนือดันเพิ่มกิจกรรมทางกาย thaihealth

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า เราเน้นในเรื่องปฏิบัติการโครงการ พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและสมาคมพันธมิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำเครือข่ายขององค์กรพันธมิตรได้รับทราบแนวนโยบายของแผนกิจกรรมทางกายแห่งชาติและแผนกีฬาชาติ ซึ่งเป็นแผนชี้นำการส่งเสริมประเด็นสุขภาพและกีฬา ที่รัฐบาลใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพที่เป็นระบบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม