ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

| |
อ่าน : 6,564

ที่มา : แนวหน้า

ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย thaihealth

แฟ้มภาพ

เขตดอนเมือง ดำเนินการฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กล่าวว่า เขตกำหนดจัดเจ้าหน้าที่เขตดอนเมืองรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยเฉพาะในชุมชนแออัดซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ ซึ่งปัจจุบันเขตดอนเมืองมีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่ำสุดในกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เขตฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตามสถานที่ต่างๆ ตามแผนพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายประจำปี 2562 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ชุมชนบุญมาก โดยการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรวมทั้งการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค หากชุมชนใดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เขตฉีดพ่นหมอกควันฯ ติดต่อโทร.02-5659407 ในวัน เวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม