รู้เท่าทันอารมณ์ ทำอย่างไร ?

| |
อ่าน : 1,187

ที่มา : SOOK Magazine No.71

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รู้เท่าทันอารมณ์ ทำอย่างไร ? thaihealth

อีคิว (Emotional Quotient) คือ ความสามารถในการรู้เท่าทัน และจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความฉลาดทางอารมณ์ โดยทั่วไปแล้ว อีคิวประกอบด้วยทักษะ 3 อย่าง ดังนี้

1. ตระหนักรู้อารมณ์ เช่น กำลังโกรธ ต้องรู้ตัวว่าสาเหตุของอารมณ์โกรธของตัวเองเกิดขึ้นจากอะไร  

2. ควบคุมอารมณ์เพื่อจัดการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอารมณ์ติดลบขึ้นมา อย่าปล่อยให้อารมณ์พุ่งสูงขึ้นหรือดำดิ่งลง เพราะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลองเปลี่ยนเป็นการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะอธิบายถึงเหตุผลของตนเองโดยมีเป้าหมายการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

3. จัดการอารมณ์ตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีอีคิวสูงจะคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ หรือ ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทักษะดังกล่าวหล่อหลอมให้รู้จักสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง ตัดสินใจอย่างรอบคอบ รวมทั้งรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ

การรู้เท่าทันอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม ควรที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจตนเองให้มาก ฝึกควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างสม่ำเสมอ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม