กรมควบคุมโรค ประกาศ 3 นโยบายสู้ฝุ่น PM 2.5

| |
อ่าน : 4,190

ที่มา : กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ประกาศ 3 นโยบายสู้ฝุ่น PM 2.5 thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5  โดยมาตรการ “ตรวจสภาพรถ งดปล่อยควันดำ” พร้อมประกาศ 3 นโยบายสำคัญของกรมควบคุมโรค ในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในอากาศ เน้นลดการใช้รถยนต์ และการหมั่นตรวจสอบสภาพรถ   

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการรณรงค์รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 และประกาศ 3 นโยบายสำคัญของกรมควบคุมโรค ในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมนำสื่อมวลชนร่วมตรวจสภาพรถของผู้บริหาร และรถยนต์ราชการ เพื่อลดควันดำ

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ นั้น พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากไอเสียรถ โดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนั้น เครื่องยนต์บางประเภท เมื่อมีอายุการใช้งานนาน ก็อาจก่อให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จนเกิดควันดำขึ้น นำไปสู่การเพิ่มความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วย จากปัญหาดังกล่าว ทางรัฐบาลโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและกรุงเทพมหานคร ได้เสนอมาตรการหลากหลายเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยเฉพาะการลดฝุ่นจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ การเปลี่ยนชนิดน้ำมัน หรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ ให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ได้แก่ การจำกัดพื้นที่และเวลาวิ่งของรถบรรทุกขนาดใหญ่ การตรวจจับควันดำ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการดำเนินการอย่างจริงจังภายในหน่วยงาน และร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคมีมาตรการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงยานพาหนะทุกคันของหน่วยงานทุกปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และในปีงบประมาณ 2562 นี้ ผลการตรวจสอบ (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561) พบว่ามียานพาหนะของกรมควบคุมโรคที่มีควันดำเกินมาตรฐาน 11 คัน จากยานพาหนะที่ส่งเข้ารับการตรวจสอบสภาพ จำนวน 100 คัน และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานต่อไป

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการ “คืน” อากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมควบคุมโรค จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในอากาศ ด้วยการประกาศ 3 นโยบายสำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. สนับสนุนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางมาทำงานด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน ใช้รถสาธารณะ หรือนั่งรถร่วมทาง (car pool)
 2. รณรงค์ให้มีการตรวจสอบควันดำรถยนต์ส่วนตัวของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เพื่อลดการปล่อยควันดำ ก่อนหน้าที่จะเกิดสภาพอากาศปิดช่วง 3 เดือนแรกของปี
 3. จำกัดเส้นทางและระยะเวลาวิ่งบนท้องถนน สำหรับยานพาหนะของกรมควบคุมโรค หรือรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจพบว่าปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน  ในวันที่ความเข้มข้นของฝุ่นละออกขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ ระดับสีส้มขึ้นไป)

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมดำเนินการตรวจสภาพรถของผู้บริหาร และรถยนต์ราชการ เพื่อลดควันดำ รวมถึงมีการสาธิตวิธีใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ จะเป็นการจุดพลังให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคทุกคน หันมาใส่ใจการลดฝุ่นดังกล่าวด้วยการลดการใช้รถยนต์ และการหมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์ เพื่อก้าวผ่านวิกฤติปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม