สสส.เตรียมจัดเรียนรู้กิจกรรมทางกาย ที่โคราช

| |
อ่าน : 654

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

สสส.เตรียมจัดเรียนรู้กิจกรรมทางกาย ที่โคราช thaihealth

สสส.เตรียมจัดเรียนรู้กิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 3 ร่วมกับสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า จากแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬาของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมเครือข่าย เตรียมจัดการอบรมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. ที่ห้องประชุมอาคารที่พัก 200 เตียงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการอบรมนั้น จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความรู้โดยเน้นในเรื่องปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสส., สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และสมาคมพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพที่เป็นระบบ นำไปสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม