เปิดลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน พัฒนา-ดูแลพื้นที่ริมหาดเจ้าสำราญ

| |
อ่าน : 710

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ hadchaosamran.go.th

เปิดลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน พัฒนา-ดูแลพื้นที่ริมหาดเจ้าสำราญ thaihealth

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เปิดลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน พัฒนาและดูแลพื้นที่ริมหาด ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา ให้เกิดประโยขน์ต่อชุมชนและนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ หาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เทศบาลตำบลบ้านแหลม สถาบันอาศรมศิลป์ เสวนาการดำเนินโครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ไพศาล พงษ์ศิริไพศาล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน

นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาศรมศิลป์ได้ต่อยอดแนวคิด โครงการลานกีฬาพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสู่การขยายผลต้นแบบพื้นที่สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "โครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน" มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่สุขภาวะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เทศบาลตำบลบ้านแหลม เห็นประโยชน์และเข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมาพื้นที่หาดเจ้าสำราญได้จัดกิจกรรมทดลองพื้นที่ มีการเพ้นท์ พื้นที่-เล่นได้ และจัดทำสเตชั่น หาดเจ้าใจดีให้ยืมอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมและกระตุ้นเกิดการทำกิจกรรมทางกายบนพื้นที่ริมหาดเจ้าสำราญ

ปัจจุบันเทศบาลหาดเจ้าสำราญ ได้เริ่มพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตามแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในระยะที่ 1 โดยการก่อสร้างสนามเด็กเล่นฐานปัญญา โดยใช้ปลาวาฬซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดเจ้าสำราญ มาออกแบบเป็นเครื่องเล่น และวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนาและดูแลพื้นที่ริมหาดเนื้อที่ 7 ไร่ ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา ก่อให้เกิดประโยขน์ต่อชุมชนและนักท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม