เปิดรับอาสา โครงการ `ฉลาดทำบุญ วิถีสร้างสุข`

| |
อ่าน : 1,725

ที่มา : โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เปิดรับอาสา โครงการ \'ฉลาดทำบุญ วิถีสร้างสุข\' thaihealth

เปิดรับอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ 'วิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา'

โครงการ 'วิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา' ภายใต้สำนัก 5 สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับจิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมกับโครงการใน 3 กิจกรรม คือ

1. อาสาศิลปะเด็ก โรงพยาบาล จุฬาภรณ์

รับจิตอาสาทั้งหมด 15 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจ จัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กป่วย “อาสาศิลปะเพื่อเด็กป่วย”

2. อาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสถาบันประสาทวิทยา

รับจิตอาสาทั้งหมด 50 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ เป็นเพื่อนผู้ป่วยพาไปจุดรับการรักษาตามที่แพทย์สั่ง เป็นต้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์-วันที่ 30เมษายน 2562 (รวม 3 เดือน)

3. อาสาสมัครพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ

รับจิตอาสาทั้งหมด 10 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรวบรวมสื่อวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเรื่องการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ ที่บรรยายและออกอากาศโดยแพทย์และบุคลากรจากสถาบันประสาทวิทยา จากช่องทางต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต  เช่น ยูทูป  เฟสบุ๊ค  เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ ฯลฯ ภายในระยะเวลา 2 เดือน (1 มีนาคม-30 เมษายน 2562)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.budnet.org โทรศัพท์ 02-882-4387, 02-886-0863 ต่อ 11 อีเมล boonvolunteer@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม