ให้เด็กเป็นสื่อกลางเชื่อมปฏิญญา 'ชุมชนปลอดบุหรี่'

| |
อ่าน : 1,864

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

ให้เด็กเป็นสื่อกลางเชื่อมปฏิญญา \'ชุมชนปลอดบุหรี่\' thaihealth

ให้เด็กเป็นสื่อกลาง เชื่อมเกิดปฏิญญา 'ชุมชนปลอดบุหรี่'

เก็บตกกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ โดยถือโอกาสในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ ระหว่างเทศบาลตำบลหลุบ กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่นั้น ไม่อาจดำเนินการได้โดยลำพัง ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกสำคัญ เทศบาลตำบลหลุบจึงได้จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลหลุบที่ 1/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และนำเอาสาระสำคัญจากกฎหมายไปสู่การนำไปปฏิบัติในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ เพื่อให้การดําเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม