'ครูดี - รร.ดี' สร้างการศึกษา ป้องกันอบายมุข

| |
อ่าน : 7,391

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์
ภาพประกอบจาก สสส.

\\\'ครูดี - รร.ดี\\\' สร้างการศึกษา ป้องกันอบายมุข thaihealth

“เป็นครูใช่ไหม... ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” หนึ่งในพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงฝากถึงคุณครูทุกคนให้สอนเด็กเป็นคนดี และครูจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อสอนศิษย์ให้เป็นคนดีดังคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2562 จากนายกฯ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

เพื่อขยายครูดี โรงเรียนดีต้นแบบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” รุ่นที่ 8) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

ปีนี้มีครูได้รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 365 คน และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 37 โรงเรียน พร้อมทั้งตั้งปณิธานครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค มีการประกาศเจตนารมณ์ผลักดันการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ

\\\'ครูดี - รร.ดี\\\' สร้างการศึกษา ป้องกันอบายมุข thaihealth

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อย่าประมาทความชั่วร้ายหรือกิเลสของตัวเอง วิธีการควบคุมอารมณ์ที่ดีที่สุด คือ การไม่พาตัวเองไปเจอสิ่งยั่วยุเหล่านั้นตั้งแต่แรก การมีสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอบายมุข เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด จะทำให้เด็กและเยาวชนไม่มีความคิดที่จะเดินทางผิด ดังนั้น เราต้องช่วยกันทำสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการไม่มีอบายมุขเพื่ออนาคตของชาติ

\\\'ครูดี - รร.ดี\\\' สร้างการศึกษา ป้องกันอบายมุข thaihealth

ด้าน นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ทุกวันนี้เราจะเห็นการโฆษณาของธุรกิจต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่า ดื่มสุราแล้วจะประสบความสำเร็จ มีเพื่อนเยอะ ซึ่งถือเป็นมายาคติที่สร้างขึ้น การแก้ไขมายาคติเหล่านี้คือการให้คนพิสูจน์ว่า ถึงแม้ว่าเราไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ไม่ยุ่งกับอบายมุข เราก็สามารถเป็นคนดี มีความเจริญก้าวหน้าได้

สำหรับพิธีมอบรางวัลนี้ นพ.คำนวณ กล่าวว่า เป็นการมอบรางวัลให้คนที่พร้อมจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ตนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้แม้ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข ภารกิจของผู้ได้รับรางวัลไม่ได้จบเพียงเท่านั้น แต่นี่คือภาระอันหนักอึ้งจะต้องไปขยายผลต่อ เพราะนอกจากการเป็นต้นแบบที่ดี จะต้องใช้ทุกอิทธิพลที่มีจัดระบบในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงทำให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับเด็ก

\\\'ครูดี - รร.ดี\\\' สร้างการศึกษา ป้องกันอบายมุข thaihealth

นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขจาก จ.สกลนคร เล่าถึงการพัฒนาโรงเรียนว่า มองเรื่องเหล้าและบุหรี่เป็นประเด็นหลัก แต่เพิ่มเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและต้องไม่โกง โดยครูทุกคนจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่ รวมถึงไม่ติดโทรศัพท์และไม่นอนหลับในห้องเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น การเล่นดนตรีทุกประเภท จัดชมรมเอ็นเตอร์เทน ร้องเพลงคาราโอเกะ เพื่อผ่อนคลายช่วงพักกลางวันเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมในเวลาว่าง ไม่ไปมั่วสุมกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ

\\\'ครูดี - รร.ดี\\\' สร้างการศึกษา ป้องกันอบายมุข thaihealth

ขณะที่ นายโสภณ สุขประเสริฐ ครูผู้ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนประถมนนทรี เล่าว่า ทางโรงเรียนได้ใช้กีฬาสีเป็นกิจกรรมในการทดแทนอบายมุข จัดแข่งขันกีฬาเก็บคะแนนทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นฟุตซอล แชร์บอล ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว รวมถึงการเต้นประกอบเพลง ทำให้เด็กใช้เวลาว่างฝึกซ้อมทุกวัน มีการกระตุ้นจากรุ่นพี่ทำให้เด็กสื่อสารด้วยกันง่าย ชวนกันทำกิจกรรมที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

“ครูดีไม่มีอบายมุขต้องดีตั้งแต่เริ่มแรก เพราะครูคือแม่พิมพ์ของชาติ หากแม่พิมพ์ไม่ดี พิมพ์ออกมาก็ไม่ดีตาม ครูที่ดีต้องงด ละ เลิกทุกอย่างก่อนจะมาเป็นครู ไม่อย่างนั้นครูจะสอนเด็กให้เป็นคนดีได้ไม่เต็มปาก” นายโสภณ กล่าวทิ้งท้าย

\\\'ครูดี - รร.ดี\\\' สร้างการศึกษา ป้องกันอบายมุข thaihealth

นอกเหนือจากเหล้า บุหรี่ และการพนันที่เป็นอบายมุขหลักแล้ว ปัญหาเด็กนักเรียนติดโซเชียลก็ต้องดูแล นางภรพิชญา นิธิศดำรง ครูผู้ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน เผยวิธีการรับมือกับนักเรียนที่ติดโซเชียลว่า ตนไม่ห้ามการใช้โซเชียลมีเดีย แต่จะชี้แนะให้ใช้ในทางที่ถูกต้อง ทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยนำโซเชียลมาประยุกต์ใช้กับการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ให้คำปรึกษายามที่เด็กไม่กล้ายกมือถามในห้อง สอนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตโดยยินดีให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง

นิยามครูดีไม่มีอบายมุข นางภรพิชญา บอกว่า เพราะครูเปรียบเป็นเข็มทิศที่จะช่วยชี้นำให้ศิษย์เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เมื่อครูมอบความรักให้กับศิษย์ ศิษย์จะรักและศรัทธา ครูจึงจะสามารถใช้ความรักเป็นเข็มทิศนำพาศิษย์ไปได้ทุกที่

ชีวิตครูคือการเฝ้ามองศิษย์ของตนเองเติบโตและประสบความสำเร็จ ถือเป็นรางวัลชีวิตที่ครูทุกคนพึงปรารถนา สำหรับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขจะเป็นเครื่องการันตีและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของครูให้ทำความดีและเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม