สิ่งที่ต้องมี เพื่อ EQ ที่ดี

| |
อ่าน : 1,115

ที่มา : SOOK Magazine No.71

ภาพประกอบโดยแฟ้มภาพ

สิ่งที่ต้องมี เพื่อ EQ ที่ดี thaihealth

ในแต่ละวันที่ใช้ชีวิตเรามักจะพบเจอกับเรื่อมากมายที่ส่งผลต่ออารมณ์ บางคนอาจมีการจัดการกับอารมณ์ได้ง่าย ๆ หรือบางคนอาจจะจัดการกับอารมณ์ได้ยาก คนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ หรือ EQ (Emotional Quotient) ที่ดีและแข็งแกร่ง ย่อมเรียนรู้การจัดการความรู้สึกของตนเองเพื่อรับมือกับอารมณ์ในทุก ๆ วันได้เป็นอย่างดี

ทำความรู้จัก EQ

EQ (Emotional Quotient) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้เท่าทันความรู้สึกทางอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น สามารถควบคุมตัวเองได้ รวมถึงการตอบโต้ได้อย่างถูกกาลเทศะ สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ขจัดความเครียดไดโดยไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมองเห็นคุณค่าในตนเอง

พฤติกรรมที่สร้างเสริม EQ

1. ปกป้องความสุขของตนเอง พึงพอใจกับความสุขของตนเอง และไม่ย่อมให้ใคร ๆ มาทำลายความสุขนั้นลงได้ง่าย ๆ เพียงแค่คำพูดหรือการกระทำ ปกป้องโดยการปล่อยผ่าน ปล่อยวาง ไม่เก็บคำพูดร้าย ๆ หรือเรื่องทุกข์ เหล่านั้นมาใส่ใจ แยกให้ออกระหว่างคำกล่าวที่ว่าร้าย และคำติเพราะหวังดี

2. ให้อภัย

3. ยอมบ้างก็ได้ “ยอม” ในที่นี้ไม่ใช่การยอมแพ้ ไม่ใช่ยอมถูเอาเปรียบ แต่เป็นการยืดหยุ่น เพราะการปะทะไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์ ทางกาย ทางใจก็ตาม ไม่ได้เกิดผลดีกับตนเองและผู้อื่น รู้จักการประนีประนอมและฉลาดอ่านสถานการณ์

4. ลดการเสพติดความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริง การปรับตัวเอง สนุกกับการสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ ไม่คิดถึงแต่ความล้มเหลว รับฟังคนอื่นรอบ ๆ ตัว และให้อภัยตัวเองกับความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด

5. ไม่จมอยู่กับอดีต ใช้สติไปกับปัจจุบัน ไม่ยึดติดกับอดีต ต้องไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดมาบั่นทอนความเชื่อมั่นและศักยภาพที่มี

6. ไม่จมอยู่กับปัญหา ใช้สติจัดการปัญหา และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

7. ไม่อยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ลบ

8. ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น

9. ทำความเข้าใจความต้องการของตนเอง รู้จักการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการ

10. ไม่ยอมแพ้ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาที่เข้ามาด้วยความเข้าใจ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการอารมณ์ คือการทบทวนตัวเองในแต่ละวัน ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างและเรามีการจัดการกับอารมณ์อย่างไร เพื่อทบทวนและทำความเข้าในอารมณ์และความรู้สึกของตนเองให้มากขึ้น และเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรพัฒนาตนเองอย่างไรต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม