'จักรยาน' คำตอบสำคัญในการแก้โจทย์ Climate Change

| |
อ่าน : 853

ที่มา : แฟนเพจเดินไป ปั่นไป Thailand Walking and Cycling Institute

ภาพประกอบจากแฟนเพจเดินไป ปั่นไป Thailand Walking and Cycling Institute

\'จักรยาน\' คำตอบสำคัญในการแก้โจทย์ Climate Change thaihealth

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับ GIZ จัดการสัมมนาปิดโครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่ง ทางบกของภูมิภาคอาเซียน (Moving Towards Low Carbon Transport)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมภาคขนส่ง รวมทั้งเผยแพร่การดำเนินงานทั้งด้านนโยบายและการดำเนินงานในอนาคตของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องจูบิลี่ ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ซึ่ง คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานสถาบันฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนด้วย

\'จักรยาน\' คำตอบสำคัญในการแก้โจทย์ Climate Change thaihealth

นอกจากนั้นแล้ว สถาบันฯ ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมให้คนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพราะจักรยานเป็นอีกเครื่องมือในการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่ง ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “จักรยานคำตอบสำคัญในการแก้โจทย์ Climate Change ” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานช่วยกันแสดงความคิดเห็นและตอบโจทย์นี้เป็นเสียงเดียวกันว่า “จักรยาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่ง โดย ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังแสดงความคิดเห็นว่า "อยากให้ช่วยกันใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม