แนะวิธีรับมือภัยแล้ง

| |
อ่าน : 3,479

ที่มา : แนวหน้า

แนะวิธีรับมือภัยแล้ง thaihealth

แฟ้มภาพ

แนะนำให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เตรียมภาชนะเก็บกักน้ำให้พร้อม และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ และใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กล่าวว่า ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูแล้ง มีสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำประปายังเข้าไปไม่ถึงจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมทั้งปัญหาน้ำทะเลหนุนสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและแหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ จึงต้องมีการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง

เขตจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตบางบอนขึ้น โดยมีผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง โดยแนะนำให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เตรียมภาชนะเก็บกักน้ำให้พร้อม และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ และใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า และแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชที่เหมาะสมต่อฤดูกาล หากประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตบางบอน ตั้งอยู่ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางบอนโทร.02-4503292

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม