แนะวิธีรับมือภัยแล้ง

| |
อ่าน : 6,525

ที่มา : แนวหน้า

แนะวิธีรับมือภัยแล้ง thaihealth

แฟ้มภาพ

แนะนำให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เตรียมภาชนะเก็บกักน้ำให้พร้อม และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ และใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กล่าวว่า ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูแล้ง มีสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำประปายังเข้าไปไม่ถึงจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมทั้งปัญหาน้ำทะเลหนุนสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและแหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ จึงต้องมีการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง

เขตจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตบางบอนขึ้น โดยมีผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง โดยแนะนำให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เตรียมภาชนะเก็บกักน้ำให้พร้อม และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ และใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า และแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชที่เหมาะสมต่อฤดูกาล หากประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตบางบอน ตั้งอยู่ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางบอนโทร.02-4503292

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม