สอนทำกระเป๋าพลาสติกโดยปราชญ์ชุมชน

| |
อ่าน : 1,011

ที่มา : แฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

สอนทำกระเป๋าพลาสติกโดยปราชญ์ชุมชน thaihealth

สอนทำกระเป๋าพลาสติกโดยปราชญ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ชุมชนน่าอยู่บ้านพังเหา จ.ชุมพร นำโดยผู้ใหญ่หนุ่ม นายคมตะวัน สร้างแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านพังเหา ชวนสภาผู้นำทำงานจักรสานโดยให้ปราชญ์ในชุมชนเป็นผู้มาสอนทำกระเป๋าพลาสติก โดยมีเป้าหมาย ผู้สูงอายุ แม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน ผลปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม 23 คน ผู้สูงอายุและสมาชิกสภาผู้นำสามารถสามารถจัดทำกระเป๋าได้ด้วยตนเอง สามารถทำเป็นอาชีพเสริมและกิจกรรมของผู้สูงวัยได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม