Kick Off โรงเรียนปลอดบุหรี่-ความปลอดภัยทางถนนในชุมชน

| |
อ่าน : 1,252

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

Kick Off โรงเรียนปลอดบุหรี่-ความปลอดภัยทางถนนในชุมชน thaihealth

จ.กระบี่ เปิดเวทีประชุมชี้แจงผู้บริหารพื้นที่ Kick Off พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และความปลอดภัยทางถนนในชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน

วันนี้ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีสุขสันต์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลไกจุดจัดการเวทีประชุมชี้แจงผู้บริหารพื้นที่ Kick Off พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีสุขสันต์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ โดยมี นายเฉลิมพล โอสถพรหมมา รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าประชุมรับนโยบาย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานที่เป็นปัญหากับประชาชนในจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขลดปัญหาการคุกคามสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนตามสภาพปัญหาและบริบทแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนภาครัฐจะมีบทบาทในเสริมให้เกิดการจัดการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน ซึ่งสามารถร่วมกันคิดและสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นมาตรฐานระดับนโยบายในวาระจังหวัดตามยุทธศาสตร์การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 ว่า จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีการสูบบุหรี่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป สูงที่สุดในประเทศไทย คือร้อยละ 25.97 อัตราการป่วยและเสียชีวิตของประชาชน พบว่ามะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง โครงการและกิจกรรมที่ผู้บริหารมาร่วมเวที Kick Off ในวันนี้จึงเป็นเวทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด 39.2 ต่อประชากรแสนคน พื้นที่อ่าวลึกอำเภอเหนือคลองและอำเภอเมืองกระบี่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ปัจจัยเสียงจากพฤติกรรมคนปัจจัยด้านรถยานพาหนะปัจจัยด้านถนนและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมโครงการพัฒนากลไกจุดกิจการ (mode) ในวันนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปประธรรมร่วมคิดร่วมทำและพัฒนากระบวนการต่างๆที่มีประสิทธิผล

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดกระบี่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเชิงนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ ให้คำแนะนำ เสนอความคิดเห็น ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายบูรณาการงานประจำและงานที่เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้สนับสนุนโครงการพัฒนากลไกจุดจัดการเพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ "ศูนย์เรียนรู้สุขภาพจังหวัด" ให้ประชาชนตามเป้าหมายหรือเสริมให้เกิดการเรียนรู้และดำเนินการโรงเรียนปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยผู้บริหารเพื่อชุมชนและการประชุมชี้แจงผู้บริหารในพื้นที่ Kick Off วันนี้และหลังจากนี้จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดการด้านการเตรียมความพร้อมโรงเรียนปลอดบุหรี่ระดับมัธยมศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินการจัดอันดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชนิดร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะบุหรี่ เพื่อป้องกันการสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเป็นพี่เลี้ยงครูสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดประถมศึกษาเขตพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม