เร่งพัฒนาสติปัญญาเด็ก

| |
อ่าน : 836

ที่มา :  เดลินิวส์

เร่งพัฒนาสติปัญญาเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

ผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี 2561 พบว่าระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 94.73 ซึ่งต่ำลง เกือบ 3 จุดเมื่อเทียบกับการสำรวจในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย 98.2

นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยผลการสำรวจของกรมสุขภาพจิตที่พบว่าระดับสติปัญญาของเด็กไทยลดลง มาจากเด็กไทยมีต้นทุนต่ำทางพัฒนาการ โดย กรมอนามัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยครั้งที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2560 ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (DENVER II) พบมีเด็กวัย 3-5 ขวบ พัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 42 ขณะที่เด็กแรกคลอดถึง 2 ขวบที่ได้รับการดูแลตามโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา พบมีพัฒนาการล่าช้าเพียงร้อยละ 23.2

กรมสุขภาพจิตจึงเร่งเปิดแนวรบใหม่นอกสถานบริการสาธารณสุข โดยเน้นการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง ในชุมชนโดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเร่งด่วน เริ่มตั้งวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่สถาบันราชานุกูล และหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ

ด้าน แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้เพียงแค่มีสติปัญญาดีหรือไอคิวดีเพียงอย่างเดียว แต่พ่อแม่ต้องปลูกฝังให้บุตรหลานมีทักษะด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นรากฐานของกระบวนการคิด ตัดสินใจและการกระทำที่มีส่วนช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในอนาคต ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จ ไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่ทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม