ขอความร่วมมือทุกฝ่ายลดฝุ่น วางมาตรการดูแลตนเอง

| |
อ่าน : 476

ที่มา : แนวหน้า

ขอความร่วมมือทุกฝ่ายลดฝุ่น วางมาตรการดูแลตนเอง thaihealth

แฟ้มภาพ

วอนทุกฝ่ายลดฝุ่นจากแหล่งกำเนิด วาง5มาตรการดูแลป้องกันตนเอง

นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เป็นมลพิษสะสมในเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้ของรถเครื่องยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เนื่องจากฝุ่นละอองสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนลึกสุดได้ และจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีเพราะดำรงชีวิตอยู่กับสภาพการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เขตตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองจึงขอความร่วมมือสถานประกอบการในพื้นที่ อาทิ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ สถานที่ก่อสร้างต่างๆ อู่รถโดยสารประจำทางรับจ้าง และท่ารถโดยสารประจำทาง ลดปริมาณฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด

ผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวต่อว่า ประชาชนสามารถป้องกันฝุ่นละออง ด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” คือ 1.หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ 2.ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง หมั่นทำความสะอาดบ้านทุกวัน 3.ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ 4.เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานนานกว่า 12 ชั่วโมง ในที่โล่งแจ้ง และ 5.ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม