บุคลิกภาพทางอารมณ์ส่งผลต่อสุขภาพ

| |
อ่าน : 1,633

ที่มา : SOOK Magazine No.74

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

บุคลิกภาพทางอารมณ์ส่งผลต่อสุขภาพ thaihealth

มีการวิจัยจาก Washington University ที่นครเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ติดตามเก็บข้อมูลชาวอเมริกัน 7,000 คนอายุระหว่าง 30-90 ปี โดยให้ตอบแบบสอบถาม แล้วติดตามตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้าง นับเป็นรายงานชิ้นแรกที่พยายามศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของคนกับสุขภาพของ คนๆ นั้น

1. บุคลิกแบบเอาใจใส่ รอบคอบ ระมัดระวัง เอาการ เอางาน พึ่งพาได้ ชอบจัดการและ ชอบควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ

คนกลุ่มนี้จะชอบออกกำลังกาย ทานอาหารมีประโยชน์ และไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือยาเสพติด คนกลุ่มนี้จึงมักไม่ค่อยป่วยเป็น โรคไขข้อ โรคหัวใจ หรือความดัน โลหิตสูง

2. บุคลิกแบบเปิดเผย ตรงไปตรงมา ฉลาดและชอบเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจ

รายงานบอกว่าคนกลุ่มนี้ชอบทำกิจกรรมท้าทายสมอง เช่น แก้ปัญหาเชาว์ต่าง ๆ หรืออ่านหนังสือ ฝึกคิดเลข ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้ม ตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตนเอง ทำให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสน้อยที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคเกี่ยวกับอาการทางสมอง

3. บุคลิกของคนที่ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

เป็นคนที่ช่างวิตกกังวลและคิดมาก คนที่มีบุคลิกแบบนี้มักมีปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจาก ความเครียด ส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันและเพิ่มภาวะอักเสบ ในร่างกายทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย

ลองสังเกตดูว่าคุณมีบุคลิกแบบใด มีข้อดี – ข้อเสียอย่างไร จะได้มีการปรับปรุงตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม