ลดมายาคติเรื่องแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 773

ที่มา: กรมควบคุมโรค

ลดมายาคติเรื่องแอลกอฮอล์ thaihealth

แฟ้มภาพ

บทความวิชาการ การศึกษาภาระโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 195 ประเทศทั่วโลก  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิจัยที่ย้ำชัดว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย

          นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสนับสนุนบทความวิชาการ การศึกษาภาระโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 195 ประเทศทั่วโลก  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิจัยที่ย้ำชัดว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย และนำข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          โดยกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับราชวิทยาลัย รวมถึงสมาคม/สภาวิชาชีพแพทย์หลากหลายหน่วยงาน ศึกษาข้อมูลจากหลักฐานทางวิชาการทั้งในประเทศและทั่วโลก ได้ข้อสรุปว่า ไม่มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ใดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ แม้จะดื่มในปริมาณน้อยก็มีผลเสียต่อสุขภาพ และหากดื่มเป็นประจำยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องข้อแนะนำสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุดต่อสุขภาพ ครอบครัว และสังคม  ดังนั้น การไม่ดื่มเลยจึงเป็นการป้องกันและลดอันตรายที่ดีที่สุด

          นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดเวทีความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพสุขภาพ ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญในการลดมายาคติเรื่องแอลกอฮอล์ โดยเน้นการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมายาคติเหล่านี้ รวมถึงส่งเสริมการรณรงค์ และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการป่วย ตาย ผลกระทบต่อสังคม และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม