เด็กไทยสูงดีสมส่วน ไอคิวเกิน 100

| |
อ่าน : 1,688

ที่มา: กรมอนามัย

เด็กไทยสูงดีสมส่วน ไอคิวเกิน 100 thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนให้มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย พร้อมผลักดันเด็กไทยมีไอคิวเกิน 100 และมี EQ ที่ดีขึ้นในอนาคต

​          แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด มีเป้าหมายสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการ         ให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโต สูงดีสมส่วนเต็มศักยภาพ และมีทักษะด้านไอคิวเกิน 100 โดยกำหนดตัวชี้วัดปี 2562         ให้เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 68 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยอายุ 0-5 ปี เตี้ยร้อยละ10.6 ซึ่งดีขึ้น    จากเดิม แต่ที่ยังคงเป็นปัญหาคือภาวะอ้วนพบร้อยละ 9.1 กล่าวได้ว่า 1 ใน 10 ของเด็กปฐมวัยไทยมีภาวะอ้วน และ เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนพบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ยดีขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ที่เป็นปัญหาคือภาวะอ้วนที่เพิ่มขึ้นเป็น  ร้อยละ 13.1 กรมอนามัยจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโตใน 10 จังหวัด          ที่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก  วัยเรียนให้มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย และเรียนรู้เทคนิคการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

        ทางด้าน แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กผ่านการสร้างความมีส่วนร่วมของพื้นที่โดยโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อดูแลสุขภาพตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอดและหลังการคลอดต่อเนื่องด้วยการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ        ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น    เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และ 3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย รวมไปถึงเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาจะมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของเด็กปฐมวัย โดยมีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานผลทุกสามเดือน ทั้งนี้ กรมอนามัยมุ่งหวังว่าการดำเนินการอย่างเข้มข้นจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันคุณภาพของเด็กไทย นำสู่เด็กไทย IQ เกิน 100 และ EQ ที่ดีขึ้นในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม