ลงนามฯ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ระยะ2

| |
อ่าน : 814

เรื่องโดย : พิจิตรา เพชรเภรี Team content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจาก สสส. 

ลงนามฯ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ระยะ2 thaihealth

สสส. ลงนามความร่วมมือ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการลงนามความร่วมมือการพัฒนาและขยายผลศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ระยะที่ 2 ระหว่าง สสส. และ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา และอุทยานการเรียนรู้ยะลา

ภายในงานมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โครงการ ความคืบหน้าของโครงการ และผลการตอบรับของประชาชนของแต่ละศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ซึ่ง ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงความคาดหวังในอนาคตว่า ทั้ง 8 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จะเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลไปยังองค์กรที่คล้ายคลึงกัน และขยายองค์ความรู้ด้านสุขภาวะสู่ประชาชนไทยให้มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม