‘การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน’

| |
อ่าน : 770

ที่มา : แฟนเพจ Spark U อีสานบ้านเฮา

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Spark U อีสานบ้านเฮา

‘การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน’ thaihealth

 

หนึ่งเสียงสะท้อนในงานเสวนา ‘การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน’ ในงานมหกรรมปลุกใจเมืองอีสาน 28-29 พฤศจิกายน 2561

"สังคมเราต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเพราะในตอนนี้ชุมชนเริ่มซื้อน้ำกิน น้ำขวด โดยไม่ได้กินน้ำฝน ซึ่งจริง ๆ แล้ว หน่วยงานต้องช่วยรับรองว่าสามารถที่จะกินได้ ในสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มันเปลี่ยนคือ ความสำนึกภายใต้ของปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ตระหนักถึงปัญหา ซึ่งคิดว่ามันน่าจะดีที่จะมีพี่เลี้ยงหรือผู้ที่ให้คำแนะนำปัญญาชนในท้องถิ่น ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาระบบสิ่งแวดล้อมบ้านเรา คือการส่งเสริมสุขภาพ และ การดูแลรักษา หลายภาคส่วนต้องตระหนักในความคิด ในภาคอุตสาหกรรมอาจจะที่จะจัดการกับปัญหาแต่ระดับชุมชนนั้นอาจจะง่ายกว่า ในส่วนขององค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องสร้างกระบวนการและให้ชุมชนได้ตระหนัก ไม่ใช่เพียงแค่กระแสชั่วคราวและให้ต่อเนื่อง" ปรียานุช ป้องภัย เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน กล่าวในงานเสวนา การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ในงานมหกรรมปลุกใจเมืองอีสาน 28-29 พฤศจิกายน 2561

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม