สวช.ปลื้มความสำเร็จแจกคู่มือวัคซีนป้องกันโรค

| |
อ่าน : 321

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์

สวช.ปลื้มความสำเร็จแจกคู่มือวัคซีนป้องกันโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

สวช.เผยความสำเร็จแจกคู่มือวัคซีนป้องกันโรคให้ ผู้ปกครอง-เด็กไทย ในกิจกรรมวันเด็ก

นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยถึงความสำเร็จของ “โครงการส่งต่อความสุขเพื่อน้องปี 3” ว่า สวช.ได้ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองและบุตรหลาน ให้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการรับวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย ผ่านกิจกรรมสันทนาการ

ทั้งนี้ ในวันเด็กที่ผ่านมาสวช.ได้จัดกิจกรรม “โครงการส่งต่อความสุขเพื่อน้องปี 3” ที่อุทยานมกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี โดยมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน ซึ่งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สวช. ได้ร่วมทำกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการศึกษาและชุมชนโดยรอบ มีการบรรยายให้ความรู้ด้านวัคซีน โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก สวช. และสถาบันการศึกษา มีการแจกหนังสือ “ฉลาดรู้กับวัคซีนปี 2” จำนวน 500 เล่ม และของรางวัลต่าง ๆ

“มีกิจกรรมเผยแพร่และตอกย้ำความรู้ด้านวัคซีนในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ รวมทั้งความสำคัญของการเข้ารับบริการวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยและรวมถึงเด็กไทยทุกคน รับวัคซีนพื้นฐานจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากจะช่วยให้ผู้รับวัคซีนทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยวัคซีนทั้ง โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบบี-ฮิบ หรือวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้าแล้วยังสามารถป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดไปยังกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน และลดการดื้อยาปฏิชีวนะที่เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบันได้อีกด้วย” ผอ.สวช.กล่าว

สำหรับ วัคซีนป้องกันโรคอุจาระร่วงโรต้า คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ หรือบอร์ดวัคซีนแห่งชาติได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณานำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม