ดูแลติดตามปัญหาฝุ่นละอองมลพิษจากโรงงาน

| |
อ่าน : 562

 ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ดูแลติดตามปัญหาฝุ่นละอองมลพิษจากโรงงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

          กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งคณะทำงานพิเศษดูแลติดตามการจัดการเรื่องปัญหาฝุ่นละอองมลพิษจากโรงงานอย่างเข้มงวด

          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการกำหนดมาตรการและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีสาเหตุจากกระบวนการอุตสาหกรรมว่าตามปกติได้มีมาตรการควบคุมดูแลและตรวจสอบกระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ประจำตามมาตรฐานเนื่องจากโรงงานบางประเภทจะมีฝุ่นละอองจากการผลิตการปฏิบัติงาน

          อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้พบฝุ่นละองอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจึงได้กำหนดมาตรการพิเศษโดยการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลติดตามการจัดการเรื่องปัญหาฝุ่นละอองมลพิษจากโรงงานโดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมทำหน้าที่รองประธานและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะตรวจสอบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

          นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ภาครัฐก็เร่งดำเนินการให้เกิดความชัดเจนให้มากที่สุดโดยเฉพาะการแจ้งสถานการณ์ความเคลื่อนไหวรวมถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม