นักวิชาการชี้เด็กไทยมีปัญหา 4 ด้าน

| |
อ่าน : 473

ที่มา : แนวหน้า

นักวิชาการชี้เด็กไทยมีปัญหา 4 ด้าน thaihealth

แฟ้มภาพ

นักวิชาการห่วงเด็กไทย ชี้มีปัญหา ทั้ง‘อ้วน-ไอคิวต่ำ-ความรุนแรง-คิดติดกรอบ’

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง เด็กและเยาวชนไทยยุคปัจจุบันว่ากำลังเผชิญสถานการณ์เสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านโภชนาการ เด็กไทยมากกว่าร้อยละ 50 มีรูปร่างไม่สมส่วน และกว่าร้อยละ 10 เริ่มมีภาวะอ้วน 2.ด้านพัฒนาการทางสติปัญญา ไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 และร้อยละ 16 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ยังมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า

3.ด้านสังคม การเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองและการมีพื้นที่สาธารณะให้เด็กไทยยังมีน้อย เน้นกิจกรรมแบบผู้ใหญ่สั่งเด็กทำตาม ขาดการส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเด็ก กิจกรรมที่จัดเน้นงานแล้วจบไป ให้ความสำคัญกับเด็กแค่เฉพาะเทศกาลวันเด็กเท่านั้น ในขณะที่ต่างประเทศเปิดโอกาสให้เด็กคิดโครงการเพื่อสังคม และพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักกิจกรรมสังคม

และ 4.ด้านภาวะทางจิต จากภาวะกดดันต่างๆ และการขาดพื้นที่การแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เด็กในยุคนี้เกิดภาวะหลงผิด และสร้างการยอมรับด้วยพฤติกรรมความรุนแรง และการก่ออาชญากรรมทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ ขณะที่ผลโพลล์ซึ่งศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวฯ ทำการสำรวจระหว่างวันที่2-9 มกราคม 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 199 คน ในจำนวนนี้เป็นประชากรอายุ 7-24 ปี จำนวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 61.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

พบว่า สิ่งที่เด็กอยากได้มากที่สุด 4 อันดับแรกคือ 1.สิ่งของ (ของขวัญ โทรศัพท์ รถ บ้าน หนังสือ…) 2.คุณภาพชีวิต (การศึกษาที่มีคุณภาพ การใช้เวลากับครอบครัว ความสุข…) 3.เงิน และ4.การเมืองรูปแบบใหม่ ส่วนปัญหาเด็กและเยาวชนที่คิดว่าน่ากังวลที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1.ปัญหายาเสพติด 2.ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน/การศึกษา และ 3.ปัญหาการใช้ความรุนแรง/การก่ออาชญากรรม/ข่มขืน

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงคำ 3 คำที่ต้องการบอกกับนายกรัฐมนตรีคนถัดไป พบว่า 4 อันดับแรกคือ 1.การมีคุณธรรม (อย่าคดโกง อย่าหลงอำนาจ ต้องเป็นธรรม) 2.การพัฒนาชาติ (เพื่อส่วนรวม แก้ปัญหาการศึกษา พัฒนาประเทศ ดูแลชนชั้นกลาง...) 3.การเมือง/การเลือกตั้ง และ 4.การสนับสนุนเด็กและเยาวชน (ให้อิสระทางความคิด มีพื้นที่สร้างสรรค์...)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม