รู้ สู้ เครียด

| |
อ่าน : 1,915

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รู้ สู้ เครียด thaihealth

ความเครียดเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากการทำงาน การเรียน เผชิญกับความกดดันต่าง ๆ และอีกมากมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ วันนี้เรามีเกร็ดเล็ก ๆ สำหรับการลดความเครียดมาฝาก

1.ลดให้ได้ หมั่นสลายความเครียดด้วยวิธีที่ได้ผลจริง

- ฝึกหายใจ ฝึกใช้ลมหายใจเป็นฐานสติของความเป็นปัจจุบัน

- ผ่อนคลาย สร้างกระบวนการให้ร่างกายจิตใจหลุดพ้นจากความกังวลว้าวุ่น

- จินตนาการ คิดถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองผ่อนคลายและมีความสุข

2.ละให้เป็น ระวังความคิดความรู้สึกป้องกันความเครียด

- คิดบวกอยู่เสมอ เปลี่ยนมุมมอง คิดถึงด้านดีของตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ

- จัดการปัญหาให้ราบรื่น รักษาสมดุลชีวิต ทั้งการงาน การเงิน เวลา และครอบครัว

- สติ ฝึกสติให้เป็นปัจจุบัน กำหนดรู้ลมหายใจในปัจจุบันและกิจที่ทำ

3.รู้ให้ทัน ทุกสิ่งพังเมื่อเราปล่อยให้ความเครียดทำงาน

- ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

- มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง

- ขาดความสุขในครอบครัว

ความเครียดหากปล่อยไว้นานอาจส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว การจัดการความเครียดจะช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นก่อนที่จะสายไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม