สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ตั้งเป้าลดโรคปี 62

| |
อ่าน : 469

ที่มา :  เดลินิวส์

สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ตั้งเป้าลดโรคปี 62  thaihealth

แฟ้มภาพ

สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ปี 2562   ปรับพฤติกรรมคน-ลดโรค

นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยเมื่อวันก่อนว่า การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญ และเมื่อประชาชนเจ็บป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลนครพนม ในฐานะผู้ให้บริการได้มีการพัฒนาในทุก ๆ มิติ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐาน และกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเช่นดังเดิม รวมทั้งสื่อมวลชนที่เปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางระหว่างหน่วยงานกับประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มการปฏิบัติงาน และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยอีกว่า ดังนั้น จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ปี 2562 ขึ้น ที่บริเวณศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชนสาขาต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโซเชียล ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเข้ามาเติมเต็มการบริการและเสริมสร้างสุขอนามัยของประชาชน จากนั้นนำไปขยายผลสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นพ.จิณณพิภัทร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2562 นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มีแผนขับเคลื่อนงานสุขภาพใหญ่ ๆ ประกอบไปด้วย โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านทาง อสม. โดยตั้งเป้าไว้ว่า อสม. 1 คน หาคนเลิกบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 คน ต่อมา คือ การดำเนินงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเพื่อทำให้จังหวัดนครพนม ลดการเกิดอุบัติเหตุ ต่อมาคือ โครงการมะเร็งปากมดลูก ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการเข้าตรวจเนื่องจากมีความอาย ส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ตามมาด้วยโครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขอนามัยของประชาชน และสุดท้าย คือ การสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่จะมีกิจกรรมให้ทุกคนในองค์กรได้ทำร่วมกันลดภาวะความตึงเครียด และก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในสถานที่ทำงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม