'ครูดีไม่มีอบายมุข' ครูต้นแบบสังคมคุณภาพยุค 4.0

| |
อ่าน : 1,320

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจาก สสส.

\'ครูดีไม่มีอบายมุข\' ครูต้นแบบสังคมคุณภาพยุค 4.0 thaihealth

ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนสภาพสังคมทั่วโลกไปอย่างสิ้นเชิงจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของ "ครู" ยุคใหม่อาจต้องเดินไปไกลกว่าแค่การผู้สอนหรือประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพียงอย่างเดียว

เพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เด็ก ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนไม่น้อยกว่าที่บ้าน "โรงเรียน" จึงกลายเป็นที่พึ่งพิงสำคัญ และยังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภัยร้ายที่เป็นต้นเหตุทำลายอนาคตและสุขภาพ อาทิ เหล้า บุหรี่ ที่กำลังเข้าถึงเยาวชนอายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ

ครูยุคใหม่จึงต้องแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่กับการทำหน้าที่ดูแลบุคคลสำคัญของชาติบ่มเพาะกล่อมเกล่าลูกหลานให้เป็นบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศในอนาคตให้เติบโต

ที่สำคัญสังคมเชื่อว่า "ครู" ยังควรเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคมด้วย

โครงการ ครูดีไม่มี อบายมุข และโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข จึงเป็นอีกโครงการดี ๆ ที่เกิดจากความตระหนักดังกล่าว ซึ่งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (คสล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้คัดเลือกบุคลากรการศึกษาที่มีคุณสมบัติ ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ และการพนัน อีกทั้งทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดอบายมุขขึ้นต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม