60% แม่วัยรุ่น ม.ต้นเกือบครึ่งท้องไม่พร้อม

| |
อ่าน : 644

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

60% แม่วัยรุ่น ม.ต้นเกือบครึ่งท้องไม่พร้อม thaihealth

แฟ้มภาพ

60% แม่วัยรุ่น ม.ต้นเกือบครึ่งไม่ตั้งใจท้อง ไม่พร้อมดูแลบุตร สุราปัจจัยมีเพศสัมพันธ์ รุกรณรงค์ให้ความรู้ถูกกลุ่ม

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในอดีตไทยมีปัญหาแม่วัยรุ่นสูงเป็นลำดับที่ 1 ของอาเซียน เป็นที่ 2 ของโลกรองจากประเทศโซนแอฟริกา แม้จะมีมาตรการต่างๆ มาแก้ปัญหาจนทำให้อัตราแม่วัยรุ่นไทยลดลง แต่ตัวเลขก็ยังคงสูงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว จึงเป็นที่มาของการสำรวจการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการช่วยเหลือแม่วัยรุ่น เพื่อจะดำเนินการแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อไป ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัว 58 จังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 11,012 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.26 อยู่ในช่วงอายุ 18-20 ปี รองลงมาร้อยละ 37.75 อยู่ในช่วงอายุ 15-17 ปี ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 60.68 จบการศึกษามัธยมต้น ร้อยละ 17.21 จบประถม

ขณะที่ร้อยละ 41.87 ประกอบอาชีพ ร้อยละ 39.88 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ด้านพฤติกรรมพบว่าร้อยละ 53.38 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุ 16-18 ปี ร้อยละ 32.08 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุ 13-15 ปี สถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.99 ระบุบ้านตนเอง ส่วนปัจจัยที่ทำให้มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 76.96 ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 63.56 ระบุอยู่กับเพื่อนต่างเพศสองต่อสองในที่ลับตาคน

อธิบดี ดย.กล่าวด้วยว่า ร้อยละ 50.44 ระบุถึงการตั้งครรภ์ที่ตั้งใจ ขณะที่ร้อยละ 49.56 บอกไม่ตั้งใจ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้คุมกำเนิด ร้อยละ 69.41 ยอมรับว่าไม่มีความพร้อมในการดูแลบุตร สาเหตุหลักมาจากไม่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ และไม่มีความรู้เลี้ยงดูบุตร เมื่อถามถึงการตั้งครรภ์ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 พบผู้หญิงอายุ 17 ปีตั้งครรภ์ซ้ำสูงที่สุดถึงร้อยละ 22.95 รองลงมา 19 ปี ร้อยละ 11.31 ด้านความต้องการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่อยากให้ช่วยด้านอาชีพและรายได้ ตามด้วยสาธารณสุข ทุนและการศึกษาต่อ และการยอมรับจากเพื่อน ครอบครัว ชุมชน ผลสำรวจดังกล่าวเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์แก้ปัญหาเรื่องนี้กับเด็กผู้หญิงช่วงมัธยมต้นที่ประสบปัญหามากที่สุด ตั้งแต่ป้องกันการตั้งครรภ์ ให้ความรู้เพศสัมพันธ์ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการรณรงค์ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

แจกฟรี  เมืองสื่อสร้างสรรค์  ลุดพุงลดโรค  จังหวัดขอนแก่น  งานวันเด็ก 3 ชุมชน รอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  อรุณี ชำนาญ ยา  เทเหล้าเผาบุหรี่  มูลนิธิหัวใจอาสา  กฏหมายคุ้มครอง  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สัมพันธภาพ  Mrs.Benjamaporn Jhantharapat  ในห้องเรียน  ฉลากจีดีเอ  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ขอนแก่น ประกาศนโยบาย งานศพ งานบุญ ประเพณี ปลอดเหล้า  นโยบายแอลกอฮอล์  ธงสัญลักษณ์  ลดการบ้าน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม