เร่งคุมฝุ่นเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า-เตรียมทำฝนหลวง

| |
อ่าน : 820

ที่มา : Workpoint News

เร่งคุมฝุ่นเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า-เตรียมทำฝนหลวง thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมมลพิษ สรุปสถานการณ์คุณภาพอากาศ พบกรุงเทพฯ-ปริมณฑล PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานรวม 19 จุด พร้อมเผย 13 มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กรมควบคุมมลพิษ ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาตรการระยะสั้น ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึง เมษายน 2562 กำหนดให้มีการปฏิบัติการ / บัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินงานตอบโต้สถานการณ์ตามมาตรการอย่างเข้มข้นตามระดับสถานการณ์

มาตรการระยะยาว เช่น ปรับปรุงมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่ให้เป็น ยูโร 5/6, ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและยกระดับการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตามยูโร 5/6, พัฒนาระบบโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทั้งระบบ, จัดหาพื้นที่จอดแล้วจร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ, เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว และใช้รถโดยสารที่มีใช้ NGV/EV/ไฮบริด ลดอายุการตรวจสภาพรถยนต์ใช้งาน เพิ่มภาษีรถยนต์เก่า จัดโซนนิ่งรถเข้าเมือง

สำหรับ มาตรการและการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ คือ

 1. เฝ้าระวัง แจ้งเตือน พยากรณ์ และรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สู่สาธารณะ
 2. จัดการจราจรให้คล่องตัว เช่น เข้มงวดการกฏิบัติตามกฎจราจร ห้ามจอดรถริมถนนสายหลักอย่างเด็ดขาด
 3. ตรวจสอบ ตรวจจับรถควันดำอย่างเข้มงวด
 4. ห้ามรถโดยสารสาธารณะควันดำวิ่งอย่างเด็ดขาด
 5. ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
 6. ควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด โดยเข้มงวดไม่ให้มีการเผาขยะและเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
 7. ควบคุมการระบายมลพิษจากโรงงาน / สถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 8. ลดมลพิษในบรรยากาศ เช่น การทำความสะอาดถนน การฉีดพ่นละอองน้ำ การทำฝนหลวง
 9. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและแนะนำการปฏิบัติตน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 10. ลดจำนวนยานพาหนะในเขตเมือง โดยประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
 11. เพิ่มความถี่กวาดล้างถนน/ฉีดพ่นน้ำ
 12. แก้ปัญหาฝุ่นเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า-เร่งคืนผิวการจราจร
 13. แก้ไขปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารสูง-ติดตาม ตรวจสอบ ดำเนินมาตรการลดฝุ่น
 14. รณรงค์ดับเครื่องขณะจอดในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และพื้นที่มลพิษสูง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม