เร่งคุมฝุ่นเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า-เตรียมทำฝนหลวง

| |
อ่าน : 383

ที่มา : Workpoint News

เร่งคุมฝุ่นเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า-เตรียมทำฝนหลวง thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมมลพิษ สรุปสถานการณ์คุณภาพอากาศ พบกรุงเทพฯ-ปริมณฑล PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานรวม 19 จุด พร้อมเผย 13 มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กรมควบคุมมลพิษ ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาตรการระยะสั้น ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึง เมษายน 2562 กำหนดให้มีการปฏิบัติการ / บัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินงานตอบโต้สถานการณ์ตามมาตรการอย่างเข้มข้นตามระดับสถานการณ์

มาตรการระยะยาว เช่น ปรับปรุงมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่ให้เป็น ยูโร 5/6, ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและยกระดับการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตามยูโร 5/6, พัฒนาระบบโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทั้งระบบ, จัดหาพื้นที่จอดแล้วจร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ, เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว และใช้รถโดยสารที่มีใช้ NGV/EV/ไฮบริด ลดอายุการตรวจสภาพรถยนต์ใช้งาน เพิ่มภาษีรถยนต์เก่า จัดโซนนิ่งรถเข้าเมือง

สำหรับ มาตรการและการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ คือ

 1. เฝ้าระวัง แจ้งเตือน พยากรณ์ และรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สู่สาธารณะ
 2. จัดการจราจรให้คล่องตัว เช่น เข้มงวดการกฏิบัติตามกฎจราจร ห้ามจอดรถริมถนนสายหลักอย่างเด็ดขาด
 3. ตรวจสอบ ตรวจจับรถควันดำอย่างเข้มงวด
 4. ห้ามรถโดยสารสาธารณะควันดำวิ่งอย่างเด็ดขาด
 5. ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
 6. ควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด โดยเข้มงวดไม่ให้มีการเผาขยะและเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
 7. ควบคุมการระบายมลพิษจากโรงงาน / สถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 8. ลดมลพิษในบรรยากาศ เช่น การทำความสะอาดถนน การฉีดพ่นละอองน้ำ การทำฝนหลวง
 9. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและแนะนำการปฏิบัติตน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 10. ลดจำนวนยานพาหนะในเขตเมือง โดยประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
 11. เพิ่มความถี่กวาดล้างถนน/ฉีดพ่นน้ำ
 12. แก้ปัญหาฝุ่นเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า-เร่งคืนผิวการจราจร
 13. แก้ไขปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารสูง-ติดตาม ตรวจสอบ ดำเนินมาตรการลดฝุ่น
 14. รณรงค์ดับเครื่องขณะจอดในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และพื้นที่มลพิษสูง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม