ให้วัคซีนต้านไวรัสโรต้าแก่เด็กอายุ 2 เดือนฟรี

| |
อ่าน : 428

ที่มา : เดลินิวส์

ให้วัคซีนต้านไวรัสโรต้าแก่เด็กอายุ 2 เดือนฟรี thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม.หวังลดอัตราการป่วย-ตายให้กับเด็กในพื้นที่ เปิดให้บริการฟรีบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่าในวันที่15 ม.ค. กทม.จะเปิดให้บริการวัคซีนไวรัสโรต้าในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่ง เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าที่มักพบบ่อยในเด็กแรกเกิดถึง 5ปี ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการหยอดวัคซีน เนื่องจากสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในกรุงเทพฯ ปี2561 พบว่า มีผู้ป่วยเด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ปี จำนวนประมาณ 17,000 คน ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วงมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าถึงร้อยละ 43 โดยในผู้ป่วย 1 ราย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 4,300 บาท  ซึ่งหากมีการให้บริการวัคซีนไวรัสโรต้าเป็นระยะเวลา 5 ปีในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คาดการณ์ว่าจะช่วยป้องกันเด็กเสียชีวิตจากโรคนี้ 13.5 ราย สำหรับ กทม.จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถึง 29 ล้านบาทต่อปี วิธีการป้องกันเด็กจากเชื้อไวรัสโรต้าที่สำคัญคือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสร้างสุขอนามัยที่ดี การรักษาความสะอาด การล้างมือเป็นต้น

อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างครบถ้วน การรับวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าจึงเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยหลายประเทศได้ดำเนินการบรรจุวัคซีนชนิดนี้ไว้ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเรียบร้อยแล้ว สำหรับประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการผลักดันให้บรรจุวัคซีนไวรัสโรต้าในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน กทม.จึง กำหนดให้บริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย  ทั้ง 68 แห่งเพื่อสร้างเสริมให้เด็กไทยที่มีอายุ 2 เดือนและอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคอุจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กไทยได้ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุ 2 เดือน ไปหยอดวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.62 เป็นต้นไป  ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยทั้ง 68 แห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. โทร 0 2203 2887 - 9ในวันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม