จ.ตาก Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง

| |
อ่าน : 1,661

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

จ.ตาก Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง thaihealth

จังหวัดตาก หมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา จัดกิจกรรม Bigcleaning Day แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง kick off ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง kickoff และ กิจกรรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม Bigcleaning Day ประจำปี 2562 โดยมี นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยมีภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์ประสานงานแม่สอด) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเคียน และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 400 คน ตามนโยบายรัฐบาลได้มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทาง "ประชารัฐ" ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

จ.ตาก Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง thaihealth

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง ลดปัญหาขยะตกค้าง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดมีการบริหารจัดการขยะที่ดี มีประสิทธิภาพ มีถังขยะคัดแยกประเภท ในพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นเมืองที่น่าอ ยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ของเล่นเด็ก  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  เรื่องเล่าจากภาคี  เน้นย้ำ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นไปตลาดน้ำดอนหวาย ปั่นไปตลาดน้ำคลองลัดมะยม รีไซลเคิลจักรยานที่พะเยา ปั่นรอบขาที่เก้าสิบห้า  วิดีโอเกม  น้ำทะเลหนุนสูง  สนามหลวง  ขอทาน  จังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ความต้านทานร่างกายของเด็ก  รายการสีขาว  การทำบุญ  ผักไฮโดรโปนิกส์  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม  ภัยคุกคามทางเพศ  ตรวจสอบ  การลงทุนเพื่อสุขภาพผ่านการมองกฎบัตร ออตตาวา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม