อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่น จ.เลย

| |
อ่าน : 1,105

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่น จ.เลย thaihealth

สสจ.เลย และภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเลี่ยนเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่น จ.เลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจาก 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการฯ ที่ทำได้ดี ภายใต้โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ดีมีสุขวัยรุ่นเลย (LoeiBuddyHappyTeen) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดเวทีแลกเลี่ยนเรียนรู้ฯ โดย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมฟอร์ล่าฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการทำงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานจาก 5 กระทรวงหลัก ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายเยาวชนรวมทั้งสิ้น 155 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (PATH2HEALTH) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม