ชวน ‘ผู้ประกันตน’ ในกรุงเลือกใช้ รพ.สังกัด กทม.

| |
อ่าน : 1,403

ที่มา : มติชนออนไลน์

ชวน ‘ผู้ประกันตน’ ในกรุงเลือกใช้ รพ.ในสังกัด กทม. thaihealth

แฟ้มภาพ

ชวน ‘ผู้ประกันตน’ ในกรุงเลือกใช้ โรงพยาบาลในสังกัด กทม.

นพ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำนักการแพทย์ กทม. เชิญชวนลูกจ้างและบุคคลภายนอกที่มีสิทธิประกันสังคม เลือกประกันตนกับโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

“และมีมาตรฐานในทุกสาขาการแพทย์ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษา โดยสามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายของ กทม. ได้ทั้ง 82 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล 14 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.68 แห่ง พร้อมรับสิทธิประโยชน์การให้บริการเพิ่มเติม อาทิ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินบริการช่องทางพิเศษ (Green channel) บริการจองห้องพิเศษรวดเร็วและบริการคลินิกการแพทย์ครอบคลุมทุกสาขา โดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทั้ง 7 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ โรงพยาล (รพ.) กลาง 2.ศูนย์จักษุวิทยา รพ.กลาง 3.ศูนย์เบาหวาน รพ.ตากสิน 4.ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.ตากสิน 5.ศูนย์โรคหลอดเลือดในสมองและสมองเสื่อม รพ.ตากสิน 6.ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 7.ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มสวัสดิการในการดูแลเจ้าหน้าที่” นพ.สมชายกล่าว และทั้งนี้ผู้มีสิทธิประกันสังคมสามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันตนได้ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม