ชวนจิตอาสาค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน

| |
อ่าน : 604

ที่มา : สวท.สงขลา

สธ.สงขลาชวนจิตอาสาค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เชิญชวนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน เนื่องในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย 14-20 มกราคม 2562

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรคเรื้อนเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกร ด้วยทรงมีพระราชปณิธานกำจัดโรคเรื้อนให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย สามารถกำจัดโรคเรื้อนจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข เพราะสามารถลดอัตราความชุกของโรคได้ โดยโรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อไมโครแบคทีเรีย เลเปร (Mycobacterium Leprae) สามารถติดต่อโดยทางเดินหายใจ หรือผู้ที่สัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อและเกิดโรค จะเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเรื้อนผิดปกติ โดยพบว่าผู้รับเชื้อโรคเรื้อน 100 คน จะมีโอกาสเป็นโรคเรื้อนได้เพียง 3 คน อาการของโรค ได้แก่ ผื่นผิวหนังเป็นวงด่างสีจางหรือแดงกว่าผิวปกติ บริเวณรอยโรคแห้ง เหงื่อไม่ออก อาจพบขนร่วง ที่สำคัญ คือ รอยโรคมีอาการชา ไม่คัน หรือเป็นผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน อาการที่พบจะเป็นเรื้อรังนานมากกว่า 3 เดือนใช้ยาทาทั่วไป (ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคเรื้อน) แล้วไม่ทุเลาเนื่องจากอาการเริ่มแรกของโรคนั้น ไม่มีอาการคัน หรือเจ็บปวดทำให้ผู้ป่วยชะล่าใจ จึงไม่รีบเข้ารับการรักษา ทำให้โรคลุกลามเป็นมากขึ้น อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนส่งผลให้เกิดความพิการได้

สำหรับสถานการณ์โรคเรื้อนของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 พบผู้ป่วยใหม่ 164 ราย การกระจายของโรคพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ ภาคใต้ ร้อยละ 26.2 สำหรับจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา 4 ราย ปี 2561 พบผู้ป่วยใหม่ 2 ราย ในอำเภอสิงหนคร และหาดใหญ่ (ข้อมูล ณ 8 ม.ค. 62) 

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันราชประชาสมาสัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรปี 2562 กำหนดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ร่วมค้นหาผู้ป่วยใหม่ในชุมชน” (Be a volunteer : Be united to detect  new leprosy cases) เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยที่หลงเหลือ ให้รีบออกมารักษาโดยเร็ว รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน นำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนได้สำเร็จ และยั่งยืน ในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2562 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ทุกสถานบริการทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์ และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคเรื้อนในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว จึงขอเชิญชวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม Line @ จิตอาสาค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเรื้อน ความรู้เกี่ยวกับอาการที่น่าสงสัย เป็นโรคเรื้อนให้รีบพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษาโดยเร็ว ลดโอกาสความพิการของผู้ป่วย และตัดวงจรการแพร่เชื้อในชุมชน 

หากพบผู้ป่วยมีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนคือ มีผื่นผิวหนังเป็น วงด่าง สีจาง หรือแดงกว่าผิวหนังปกติ บริเวณรอยโรคมีอาการชา ไม่คัน หรือผิวนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่ สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม