ล้างทางเท้าลดมลพิษ

| |
อ่าน : 645

ที่มา : แนวหน้า

ล้างทางเท้าลดมลพิษ thaihealth

แฟ้มภาพ

เขตสายไหม จัดทำแผนล้างทำความสะอาดทางเท้าเพื่อกำจัดฝุ่นละออง

นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เป็นมลพิษสะสมในเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้ของรถเครื่องยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เนื่องจากฝุ่นละอองสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนลึกสุดได้ และจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีเพราะดำรงชีวิตอยู่กับสภาพการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เขตสายไหมตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำแผนล้างทำความสะอาดทางเท้าเพื่อกำจัดฝุ่นละออง โดยในวันที่ 11 มกราคม 2562 จะดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนวัดเกาะ ซอยจิระมะกร และซอยลับไพรี ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม