ล้างทางเท้าลดมลพิษ

| |
อ่าน : 816

ที่มา : แนวหน้า

ล้างทางเท้าลดมลพิษ thaihealth

แฟ้มภาพ

เขตสายไหม จัดทำแผนล้างทำความสะอาดทางเท้าเพื่อกำจัดฝุ่นละออง

นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เป็นมลพิษสะสมในเมืองเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้ของรถเครื่องยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เนื่องจากฝุ่นละอองสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนลึกสุดได้ และจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีเพราะดำรงชีวิตอยู่กับสภาพการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เขตสายไหมตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำแผนล้างทำความสะอาดทางเท้าเพื่อกำจัดฝุ่นละออง โดยในวันที่ 11 มกราคม 2562 จะดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนวัดเกาะ ซอยจิระมะกร และซอยลับไพรี ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม