กำหนดการ พิธีลงนามความร่วมมือ ระยะที่ 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค

โดย
| |
อ่าน : 507
กำหนดการ
พิธีลงนามความร่วมมือ ระยะที่ 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.
 
13.30 - 14.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน (รับของที่ระลึกและอาหารว่าง)
14.00 - 15.30 น.     พิธีกรกล่าวทักทายและเกริ่นนำสู่ช่วงพิธีการ
- ชมวิดีทัศน์ “เส้นทางสุข... ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค”
- กล่าวรายงาน
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
- กล่าวเปิดโครงการ
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
นายวิโรจน์ ศรีโภคา รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
นายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
- มอบสื่อนิทรรศการยืมคืน “สุขสูงวัย” 8 พื้นที่ 
- ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม