แนะผู้ปกครองเตรียมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงร่วมวันเด็ก

| |
อ่าน : 1,533

ที่มา  : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

สธ. แนะผู้ปกครองเตรียมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงร่วมงานวันเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองเตรียมสุขภาพลูกให้แข็งแรงพร้อมร่วมกิจกรรมวันเด็ก เตรียมน้ำดื่ม  รับประทานอาหารสะอาด ล้างมือหลังเล่นของเล่นร่วมกัน ติดป้ายชื่อและเบอร์โทรติดต่อผู้ปกครองหากเด็กพลัดหลง  

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าวันเด็กปี 2562 นี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิทานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี อุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยในวันนี้ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้จัดเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ปกครองเตรียมสุขภาพของบุตรหลานให้แข็งแรง หากเป็นไข้หวัดไม่ควรไปร่วมกิจกรรมเพราะอาจแพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ขอให้ล้างมือเด็กบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากจับของเล่น ก่อนหยิบจับขนม ก่อนอาหารรับประทาน เลือกอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ จากร้านที่ถูกสุขลักษณะ ขนมควรมีวันเวลาที่ผลิตแสดงไว้ชัดเจน และยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรจัดทำป้ายชื่อของเด็กและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองติดตัวเด็กไว้ ให้สามารถติดต่อได้หากเกิดการพลัดหลง รวมถึงระมัดระวังการเล่นลูกโป่งอัดไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สที่ไวต่อประกายไฟ อาจเกิดอันตราย หากลูกโป่งแตกควรเก็บเศษทิ้งเพื่อป้องกันเด็กหยิบมาอมหรือกัดเล่น อาจลื่นเข้าไปในลำคออุดกั้นทางเดินหายใจได้

ทั้งนี้ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ในปี 2561 มีเด็กอายุ 1 ถึง 5 ปีป่วยเป็นไข้หวัด และเข้ารับการรักษา จำนวน 45,040 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.11 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด และมีเด็กในกลุ่มอายุเดียวกันป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงจำนวน 221,920 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม