ร่วมพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน

| |
อ่าน : 670

ที่มา :  ข่าวสด

ร่วมพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

ร่วมพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน  เอื้อผู้สูงอายุ-ผู้ทุพพลภาพ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ" พร้อมปล่อยขบวนไหว้พระ เชื่อมบุญเกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ส่งความสุขให้กับคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ทั้งนี้ พล.อ.อนันตพรกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อคนพิการและคนทั้งมวล "Smile City For All" โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคมเดินทางออกจากบ้านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย ทางลาด ที่จอดรถคนพิการ ห้องน้ำป้ายสัญลักษณ์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารภายในศาสนสถานทั่วประเทศ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม สามารถประกอบศาสนกิจและมีส่วนร่วมทางศาสนาได้

พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวว่า มหาเถรฯ พร้อมให้ความร่วมมือ เพราะวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน และผู้สูงอายุชอบเข้าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำ ดังนั้นหากพระสงฆ์พัฒนาวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการแล้ว จะช่วยเป็นการสร้างเสริมเติมเต็ม ที่สำคัญการพัฒนาวัดยังถือเป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการในด้านสาธารณูปการด้วย

ด้านนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า เบื้องต้นได้คัดเลือกวัด และศาสนสถาน เป็นตัวอย่างที่มีการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ คือ วัดไตรมิตรวิทยาราม, วัดสระเกศฯ, วัดราชนัดดา, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์), วัดอรุณราชวราราม, วัดกัลยาณมิตร, พุทธมณฑล และศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ จากนั้นจะมีการขยายไปสู่วัดนำร่องทั่วประเทศ และศาสนสถานของศาสนาอื่นๆ ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม