เริ่มแล้ว 'อาหารไทย ไร้...ทรานส์'

| |
อ่าน : 553

ที่มา : หนังสือพิมพ์ M2F

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เริ่มแล้ว \'อาหารไทย ไร้...ทรานส์\' thaihealth

เริ่มแล้ว 'อาหารไทย ไร้...ทรานส์'

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. เป็นวันแรกที่ประเทศไทยจะต้องปลอดจากไขมันทรานส์ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 หลังประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 13 ก.ค. 2561 ทั้งนี้ นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า มีความห่วงกังวลว่าผู้บริโภคอาจเข้าใจผิดคิดว่าอาหารที่ปลอดไขมันทรานส์มีความปลอดภัยแล้ว จึงสามารถบริโภคได้มากขึ้น ก็ได้รับไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่มากกว่าเดิม พบมากในอาหารทอดกรอบ เนื้อสัตว์ ติดมัน เบเกอรี่ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม