ลงพื้นที่ตรวจบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 968

ที่มา: กรมควบคุมโรค

ลงพื้นที่ตรวจบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   พ.ศ. 2551 เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการทำผิดกฎหมาย ในย่านมหาวิทยาลัยรังสิต พบว่ามีการกระทำความผิด ดังนี้ จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบโรค  มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต  ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามข้อร้องเรียนของประชาชน ว่ามีสถานประกอบการแห่งหนึ่ง  จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งยังมีการโพสต์โปรโมชั่น buffet เบียร์ 3 ชม./299 บาท ลงหน้าเพจ facebook ของทางสถานประกอบการ เพื่อชักจูงใจให้ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการที่ร้าน

          จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบการกระทำผิดดังที่กล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต จึงดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาฐานความผิด ตามมาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด มาตรา 30 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือลักษณะที่ต้องห้ามตามกฎหมาย และมาตรา 32 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

         กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรระมัดระวังการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพในลักษณะส่งเสริมการขายและการแสดงภาพสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หากประชาชนพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือโทร 0 2590 3342 และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม