กำหนดการ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

โดย
| |
อ่าน : 2,020
กำหนดการ
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 16:00 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 
09.00 - 09:30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน 
09:30 - 10:45 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้างานวันเด็ก ประจำปี 2562
“การแสดง จากสถาบันคึกฤทธิ์ ชุดที่ 1 
10:10 - 10:30 น.     ประธานกล่าวเปิดงาน
โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างสริมสุขภาพ” 
10:30 - 11.30 น.     การแสดง จากสถาบันคึกฤทธิ์ ชุดที่ 2
- มอบของทีระลึกให้แก่นักแสดง
- จับรางวัลมอบโชค
11:30 - 12:00 น.     การแสดงจากเยาวชน 2 ชุด
12:00 - 13:00 น.     เล่นเกมส์ / ตอบคำถาม / ช่วงจับฉลากมอบโชค
13:30 - 14:00 น.     การแสดง กีฬาภูมิปัญญาไทยแห่งแผ่นดิน
เล่นเกมส์ / ตอบคำถาม / ช่วงจับฉลากมอบโชค
14:50 - 15:20 น.     การแสดงมายากล จากคณะนิวเวฟ
เล่นเกมส์ / ตอบคำถาม / ช่วงจับฉลากมอบโชค  
15:30 - 16:00 น.     เกมหรรษา / ตอบคำถาม / ช่วงจับฉลากมอบโชค
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม