Kick Off ปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

| |
อ่าน : 2,692

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Kick Off ปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” thaihealth

พิจิตร Kick Off ปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เน้นปลุกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ย้ำแนวทางรณรงค์ป้องกันกำจัดขยะภายใต้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เน้นปลุกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสร้างพิจิตรให้เป็นเมืองสะอาด โดยกำหนดให้วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดแสดงนิทรรศการขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะการนำกระดาษเหลือใช้ ประดิษฐ์ภาพนูนสูงหลวงพ่อเพชร พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้จากเศษผ้า ซองพลาสติก

นอกจากนั้น ยังนำเศษเหล็กประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่สร้างความสนใจให้ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 12 อำเภอ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงแสดงเจจนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบายแยกก่อนทิ้ง และร่วมพิธีทอดผ้าขยะ โดยมีร้านรับซื้อของเก่าให้บริการอีกด้วย จังหวัดพิจิตร รณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบล หมู่บ้าน ทำให้ในปี 2560 จังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาด พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มีแนวทางส่งเสริมให้ชาวพิจิตรลดขยะ ด้วยการ ขอความร่วมมือร้านค้าต่าง ๆ สนับสนุนถุงผ้าแทนถุงพลาสติก พร้อมทั้งให้ความรู้การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประกอบด้วย ขยะทั่วไป เช่น เศษกระดาษ ซองพลาสติก ขยะเปียก ได้แก่เศษอาหาร ใบไม้ ซากพืชซากสัตว์ สามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว และขยะอันตราย หลอดไฟ แบตเตอรี ต้องกำจัดอย่างถูกวิธี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม