เปิดศูนย์บริการผิวหนังรูปแบบพิเศษ

| |
อ่าน : 1,176

ที่มา: กรมการแพทย์

เปิดศูนย์บริการผิวหนังรูปแบบพิเศษ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมการแพทย์ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อต้องการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม จากข้อมูลผู้สูงอายุของประเทศไทย มีประมาณ 11.57 ล้านคน(คิดเป็นร้อยละ 17.5%)ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง พัฒนานวัตกรรมการจัดการปัญหาสุขภาพ และวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ

          แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ได้จัดตั้งศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ ที่อาคาร DMS 6 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของกรมการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการและได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญด้านโรคผิวหนังพร้อมทั้งข้อมูลสุขภาพด้านการชะลอวัย โดยมีโปรแกรมการรักษาดังนี้ 1.ตรวจผิวหนังทั่วไป รวมถึงตรวจผู้สูงวัย 2.การรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อฟื้นฟูสภาพผิว ได้แก่ การยกกระชับและลดความหย่อนคล้อยที่ใบหน้าและคาง การยกกระชับผิวและกระชับสัดส่วนร่างกายด้วยคลื่นวิทยุ การกำจัดเม็ดสี และกระชับรูขุมขนด้วยเลเซอร์ 3.การตรวจรักษาอื่นๆ เช่น ตรวจสารกระตุ้นผื่นแพ้สัมผัส ลดอาการกรนจากภาวะเพดานอ่อนหย่อนตัวการปรับรูปหน้าโดยใช้โบทูลินัม ท็อกซิน และสารเติมเต็ม 4.การดูแลสุขภาพในเชิงรุกด้านการชะลอวัย โดยจะมีการตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนและวิตามินสำหรับวัยหมดประจำเดือน และการตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้านมะเร็งทางพันธุกรรม 50 ชนิดสำหรับเพศชายและเพศหญิง รวมถึงให้บริการวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว

          การป้องกันก่อนเกิดโรคถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Hospital เน้นปรับปรุงฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกันระหว่างสถาบันโรคผิวหนัง (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และศูนย์ DMS 6) เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

          จากที่กล่าวมานับเป็นการดำเนินงานของสถาบันโรคผิวหนัง ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ของชาติด้านสาธารณสุขระยะยาว 20 ปี มุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ และพัฒนาระบบบริหาร อย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การ “เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านโรคผิวหนังระดับนานาชาติ” เพื่อบรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม