แนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางใช้บริการช่วงวันเด็ก

| |
อ่าน : 432

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางใช้บริการช่วงวันเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

ด้วยกองทัพอากาศได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ทั้งหมด 5 ช่วงเวลา

          นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ด้วยกองทัพอากาศได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ทั้งหมด 5 ช่วงเวลา ประกอบด้วย (1) เวลา 08.15 – 09.05 น. ระยะเวลา 50 นาที(2) เวลา 10.00 – 10.20 น.ระยะเวลา 20 นาที (3) เวลา 11.20 – 11.50 น.ระยะเวลา 30 นาที (4) เวลา 12.40 – 13.30 น.ระยะเวลา 50 นาที และ (5) เวลา 14.30 – 14.50 น.ระยะเวลา 20 นาที ในส่วนการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทดม. เน้นย้ำในเรื่องการบริหารจัดการสถานที่ เพื่อบรรเทาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสาร โดย ทดม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ Airport Help เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่างๆ ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเวรสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ รถเข็นกระเป๋าสัมภาระให้เพียงพอ พร้อมทั้ง การเตรียมความพร้อม และเตรียมแผนรองรับเพื่อบรรเทาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับกองทัพอากาศ, บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, สายการบิน และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ทดม.จึงใคร่ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลา และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 3 - 4 ชั่วโมงในช่วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็กของกองทัพอากาศ สามารถใช้เส้นทางเข้าภายในสนามบินดอนเมือง เพื่อใช้บริการพื้นที่จอดรถยนต์ ได้ 3 ช่องทางดังนี้- ช่องทาง ทดม.7-ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า)- ช่องทาง ทดม.9-ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า)- สะพานเข้าคลังสินค้า-ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก)โดยสามารถนำรถยนต์มาจอดได้โดยไม่คิดค่าบริการตามพื้นที่ดังนี้(1) บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะ ชั้น 2 ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คัน (2) พื้นที่จอดรถยนต์ระหว่างคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คัน(3) พื้นที่จอดรถยนต์ตรงข้ามคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คันทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดรถเวียนรับ – ส่ง ไปยังบริเวณที่จัดกิจกรรม (กองทัพอากาศ) มีจุดจอดรถเวียนที่ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้นกับคลังสินค้า 3 โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาการบิน หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม.หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม