โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน 'คำไฮใหญ่'

| |
อ่าน : 811

ที่มา : แฟนเพจ 4ct PED

ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน \\'คำไฮใหญ่\\' thaihealth

สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำไฮใหญ่ จัดกิจกรรมตาม "โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน"

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ทีมโครงการ 4ctPED ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำไฮใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ 1 ใน 10 พื้นที่ ที่ได้รับคัดเลือกจาก 62 พื้นที่

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน \\'คำไฮใหญ่\\' thaihealth

โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำไฮใหญ่ จัดกิจกรรมตาม "โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน" โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานหาอยู่หากิน ฐานเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน ฐานกินข้าวฮ่วมกัน ตามวิถีไทบ้าน ฐานดนตรีพื้นบ้าน ฐานพานบายศรีสู่ขวัญและฐานทำขนมไทย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม