สวช.หนุนปฏิญญาอาเซียนด้านวัคซีน

| |
อ่าน : 777

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์

สวช.หนุนปฏิญญาอาเซียนด้านวัคซีน thaihealth

แฟ้มภาพ

สวช. หนุนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีนช่วยพลเมืองอาเซียนสุขภาพดี

นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดแผยว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ นับเป็นปีที่เวทีโลกจับตาการขยับตัวของทั้ง 10 ชาติสมาชิก และประเทศคู่เจรจาทางการค้า ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ขณะเดียวกันในมิติด้านสาธารณสุข มีประเด็นที่ท้าทายรอการตัดสินจากชาติสมาชิก คือ การจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน ซึ่งที่ประชุมอาเซียนระดับกลุ่มสุขภาพอาเซียน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง และการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เมื่อครั้งประชุมกันที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค. 2561

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนและผลักดันการสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคง และการพึ่งตนเองด้านวัคซีนให้เป็นวาระของอาเซียนได้สำเร็จนั้น เป็นผลจากการทำงานอย่างหนัก และทุ่มเทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หากที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน และที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33 พิจารณาและเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่า ด้วยความมั่งคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน จะถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ในด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งไม่เคยมีภูมิภาคใดในโลกทำได้มาก่อน

สำหรับ ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ยังนับเป็นแผนแม่บท (Master plan) ฉบับแรกสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีนและการบรรลุประโยชน์สูงสุดร่วมกันในอนาคต นั่นคือ ประชาคมอาเซียนสุขภาพดีด้วยการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม