เปิด 'ศูนย์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน' จ.อุบลฯ

| |
อ่าน : 2,250

ที่มา : แฟนเพจ 4ct PED

ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED

เปิด \'ศูนย์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน\' จ.อุบลฯ thaihealth

พิธีเปิด 'ศูนย์ความรู้และนวัตกรรม​ด้าน​เด็ก​และ​เยาวชน​' จังหวัด​อุบล​ราชธานี​

จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาอุบลราชธานี โดย โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงองค์กรเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกันสานพลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีมีการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติการสำรวจสภาวการณ์ข้อมูลเด็กและเยาวชนโดยมีศูนย์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนการส่งเสริมเด็กและเยาวชน องค์กรเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ เป็นพลังในการพัฒนาอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์ในฐานะปราชญ์รุ่นเยาว์ การพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดได้มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

เปิด \'ศูนย์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน\' จ.อุบลฯ thaihealth

ซึ่งในวันที่ 10 มกราคม 2562 นี้ถือเป็นโอกาสดีที่จังหวัดอุบลราชธานีจะได้ประกาศวาระจังหวัดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน และมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาลูกหลาน ในงานมหกรรม “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” พลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลกครั้งที่ 1 ถือเป็นการรวบรวมนวัตกรรม กลไก รูปแบบ การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นต้นแบบที่จะมานำเสนอและยังมีเวทีวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. และ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับชมให้กำลังใจการแสดงจากเด็กและเยาวชน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกหลานชาวอุบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม