ชวนร่วมงาน 'ตุ้มโฮม แต้มฮัก' มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1

| |
อ่าน : 1,039

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED

ชวนร่วมงาน \'ตุ้มโฮม แต้มฮัก\' มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1 thaihealth

จังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน จัดงาน “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” งานมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าว จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาอุบลราชธานี โดยโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ร่วมจัดงาน “ตุ้มโฮมแต้มฮัก” งานมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลกครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การจัดงานครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กละเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ทำงานมา 2 ปี พื้นที่เป้าหมาย 62 แห่ง ที่มีภาคีเครือข่ายในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนทำให้งานสำเร็จและเกิดการขยายผลในหลายพื้นที่

โดยมีกิจกรรมภายในงานการประกาศวาระของจังหวัด “ตุ้มโฮมแต้มฮัก” การปาฐกถาประกอบด้วย “ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” “การสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น” การปาฐกถา “ความท้าทายในการบ่มเพาะเด็กไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” และมีการพูดเสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจ “Thepowerofchildrenandyouth” #youngtalkจากผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จและการแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ อาทิเช่น B-Boy และ Coverdance จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจะหลวย หมอลำสภาเด็กและเยาวชนตำบลบอน ลูกศิษย์แม่ทองแปน CoverDanceTeamHunter (ตัวแทนกลุ่มUbonCoverDance) กิ๊กรุ่งนภา เต๋าภูศิลป์ และกวางจิรพรรณ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม