“เชียงราย” ผุดมาตรการห้ามเผาล่วงหน้า

| |
อ่าน : 1,481

ที่มา: เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

 “เชียงราย” ผุดมาตรการห้ามเผาล่วงหน้า thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ปี 2561-2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.2562) แล้ว

          นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ปี 2561-2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.2562) แล้ว เนื่องจาก จ.เชียงราย มักประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อเข้าดำเนินการระงับเหตุดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

          ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นรูปธรรม จึงกำหนดมาตรการหลายข้อ โดยมีเนื้อหาคือ ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ในการไม่เผาวัสดุทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ส่วนการเผาขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ชุมชนที่ก่อเหตุรำคาญจะมีการดำเนินคดี ซึ่งตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          นายประจญ กล่าวว่า สำหรับช่วงก่อนและหลังมาตรการนี้ หากมีความจำเป็นต้องเผา ให้ผู้ครองครองที่ดินได้จัดทำแนวกันไฟ พร้อมแจ้งขออนุญาตต่อผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในพื้นที่ เพื่อประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปควบคุมมิให้เกิดไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หากฝ่าฝืนและไฟเกิดลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท

          แต่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.2562 นั้นห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอต ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอเข้าพบผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์ พร้อมแนวทางมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน จากนั้นตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.-15 พ.ค.2562 ให้มีการจัดระเบียบเพื่อเตรียมพื้นที่ทำกิน โดยเจ้าของที่ดินที่ประสงค์จะเผาต้องขออนุญาตจากนายอำเภอและห้ามไม่ให้ไฟลุกลาม หากพบเห็นไฟป่าสามารถแจ้งสายด่วน 053-712603 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม